התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק כט

שיתוף
למה תבעטו, בזבחי ובמנחתי, אשר ציוויתי, מעון; ותכבד את-בניך, ממני, להבריאכם מראשית כל-מנחת ישראל, לעמי.