התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק לא

שיתוף
הנה, ימים באים, וגדעתי את-זרועך, ואת-זרוע בית אביך--מהיות זקן, בביתך.