התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק לב

שיתוף
והבטת צר מעון, בכול אשר-ייטיב את-ישראל; ולא-יהיה זקן בביתך, כל-הימים.