התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק לד

שיתוף
וזה-לך האות, אשר יבוא אל-שני בניך--אל-חופני, ופינחס:  ביום אחד, ימותו שניהם.