התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק לו

שיתוף
והיה, כל-הנותר בביתך, יבוא להשתחוות לו, לאגורת כסף וכיכר-לחם; ואמר, ספחני נא אל-אחת הכהונות--לאכול פת-לחם.