התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
ויהי ביום ההוא, ועלי שוכב במקומו; ועיניו החלו כהות, לא יוכל לראות.