התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב, בהיכל יהוה, אשר-שם ארון אלוהים. 

נר התמיד, הדולק במנורת המשכן מערב עד בוקר -טֶרֶם יִכְבֶּה. הקבה לא עוזב אותנו בלי שמירה!