התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק ו

שיתוף
ויוסף יהוה, קרוא עוד שמואל, ויקם שמואל וילך אל-עלי, ויאמר הנני כי קראת לי; ויאמר לא-קראתי בני, שוב שכב.