התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
ויוסף יהוה קרוא-שמואל, בשלישית, ויקם וילך אל-עלי, ויאמר הנני כי קראת לי; ויבן עלי, כי יהוה קורא לנער.