התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק י

שיתוף
ויבוא יהוה ויתייצב, ויקרא כפעם-בפעם שמואל שמואל; ויאמר שמואל דבר, כי שומע עבדך.