התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק יא

שיתוף
ויאמר יהוה אל-שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל:  אשר, כל-שומעו--תצילינה, שתי אוזניו.