התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק יד

שיתוף
ולכן נשבעתי, לבית עלי:  אם-יתכפר עוון בית-עלי, בזבח ובמנחה--עד-עולם.