התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק טו

שיתוף
וישכב שמואל עד-הבוקר, ויפתח את-דלתות בית-יהוה; ושמואל ירא, מהגיד את-המראה אל-עלי.