התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק טז

שיתוף
ויקרא עלי את-שמואל, ויאמר שמואל בני; ויאמר, הנני.