התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק יז

שיתוף
ויאמר, מה הדבר אשר דיבר אליך--אל-נא תכחד, ממני:  כה יעשה-לך אלוהים, וכה יוסיף, אם-תכחד ממני דבר, מכל-הדבר אשר-דיבר אליך.