התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק יט

שיתוף
ויגדל, שמואל; ויהוה היה עימו, ולא-הפיל מכל-דבריו ארצה.