התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק כ

שיתוף
ויידע, כל-ישראל, מדן, ועד-באר שבע:  כי נאמן שמואל, לנביא ליהוה.