התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ד -

פסוק א

שיתוף
ויהי דבר-שמואל, לכל-ישראל; וייצא ישראל לקראת פלשתים למלחמה, ויחנו על-האבן העזר, ופלשתים, חנו באפק.