התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ד -

פסוק ה

שיתוף
ויהי, כבוא ארון ברית-יהוה אל-המחנה, ויריעו כל-ישראל, תרועה גדולה; ותיהום, הארץ.