התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ד -

פסוק ו

שיתוף
וישמעו פלשתים, את-קול התרועה, ויאמרו, מה קול התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים; ויידעו--כי ארון יהוה, בא אל-המחנה.