התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ד -

פסוק ח

שיתוף
אוי לנו--מי יצילנו, מיד האלוהים האדירים האלה:  אלה הם האלוהים, המכים את-מצריים בכל-מכה--במדבר.