התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ד -

פסוק יח

שיתוף
ויהי כהזכירו את-ארון האלוהים, וייפול מעל-הכיסא אחורנית בעד יד השער ותישבר מפרקתו וימות--כי-זקן האיש, וכבד; והוא שפט את-ישראל, ארבעים שנה. 

עלי מפגין כאן אחריות בתור נביא ושופט: הוא מקבל אמנם את מות בניו שמתו על פי נבואת שמואל, אך לא את נפילת הארון בידי שבי פלישתים.