התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ח -

פסוק ז

שיתוף
ויאמר יהוה, אל-שמואל, שמע בקול העם, לכול אשר-יאמרו אליך:  כי לא אותך מאסו, כי-אותי מאסו ממלוך עליהם. 

אני שומע בפסוק את צערו הגדול של ה'. עכשיו כבר ידוע לכל: ע ם י ש ר א ל ב ג ד ו ב ו. כבר לא אכפת להם מהארון שנלקח,והם מואסים בדבריהם על השופטים ששלח. רוצים דמוקרטיה? כעת יפרט ה' את מ ש פ ט ה מ ל ך.(זכויותיו הרבות של המלך)