התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ח -

פסוק יא

שיתוף
ויאמר--זה יהיה משפט המלך, אשר ימלוך עליכם:  את-בניכם ייקח, ושם לו במרכבתו ובפרשיו, ורצו, לפני מרכבתו.