התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ט -

פסוק א

שיתוף
ויהי-איש מבנימין, ושמו קיש בן-אביאל בן-צרור בן-בכורת בן-אפיח--בן-איש ימיני:  גיבור, חיל. 

בחרתי מיפני שגיבור חייל היא תכונה מקסימה ואני חושב שהיא מתאימה לערכה