התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ט -

פסוק ה

שיתוף
המה, באו בארץ צוף, ושאול אמר לנערו אשר-עימו, לכה ונשובה--פן-יחדל אבי מן-האתונות, ודאג לנו. 

בפסוק רואים את התכונות היפות של שאול והן הצניעות והענווה שלו, על ידי כך שהוא מציע לנער לחזור ולא מצווה עליו, וגם אומר לו שהאב ידאג לשניהם, למרות שהאב ידאג בעיקר לשאול כי הוא בנו, ושלומו של הנער פחות מדאיג אותו.