התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ט -

פסוק יא

שיתוף
המה, עולים במעלה העיר, והמה מצאו נערות, יוצאות לשאוב מים; ויאמרו להן, היש בזה הרואה.