התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק י -

פסוק יא

שיתוף
ויהי, כל-יודעו מאיתמול שלשום, ויראו, והנה עם-נביאים ניבא:    ויאמר העם איש אל-ריעהו, מה-זה היה לבן-קיש--הגם שאול, בנביאים.