התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק י -

פסוק כב

שיתוף
וישאלו-עוד, ביהוה, הבא עוד, הלום איש;    ויאמר יהוה, הנה-הוא נחבא אל-הכלים. 

בעבר היו צנועים ונחבא אל הכלים והיום כל אחד מחפש את התהילה.
לפי דעתי שאול היה ביישן ולכן הוא הסתתר מהפרסום.