התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יא -

פסוק א

שיתוף
ויעל, נחש העמוני, וייחן, על-יבש גלעד; ויאמרו כל-אנשי יבש, אל-נחש, כרות-לנו ברית, ונעבדך. 

מוקדש לבננו היקר דן-נחש שיחי'.