התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יא -

פסוק ז

שיתוף
וייקח צמד בקר וינתחהו, וישלח בכל-גבול ישראל ביד המלאכים לאמור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה ייעשה לבקרו; וייפול פחד-יהוה על-העם, וייצאו כאיש אחד. 

כבר אז על חלק מהעם היה צריך לאיים כדי שילחמו בשביל כולם ...