התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יג -

פסוק יא

שיתוף
ויאמר שמואל, מה עשית; ויאמר שאול כי-ראיתי כי-נפץ העם מעליי, ואתה לא-באת למועד הימים, ופלשתים, נאספים מכמש. 

חטאו הראשון של שאול: הוא לא מחכה לשמואל להקריב הקרבן.
זאת הפעם הראשונה מתוך 2 ששאול טוען שהוא לא מצליח להשתלט על העם.