התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יג -

פסוק יג

שיתוף
ויאמר שמואל אל-שאול, נסכלת:  לא שמרת, את-מצות יהוה אלוהיך אשר ציווך, כי עתה הכין יהוה את-ממלכתך אל-ישראל, עד-עולם.