התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יג -

פסוק טז

שיתוף
ושאול ויונתן בנו, והעם הנמצא עימם, יושבים, בגבע בנימין; ופלשתים, חנו במכמש. 

פרוייקט יפה ..לאוהבי התנך