התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יד -

פסוק יג

שיתוף
ויעל יונתן, על-ידיו ועל-רגליו, ונושא כליו, אחריו; וייפלו לפני יונתן, ונושא כליו ממותת אחריו. 

בחרתי בפסוק מהתנך בו מוזכר השם יונתן -זהו גם שמו של ילדי המתוק.