התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יד -

פסוק כד

שיתוף
ואיש-ישראל ניגש, ביום ההוא; ויואל שאול את-העם לאמור, ארור האיש אשר-יאכל לחם עד-הערב וניקמתי מאויביי, ולא-טעם כל-העם, לחם. 

כמו יפתח, גם שאול חוטא בשבועה טפשית שאין לה כל צורך.ורק גורם לסבל של העם.יונתן בנו עוד יוכיח בפני העם את החוסר הגיון שבכך.