התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יד -

פסוק נ

שיתוף
ושם אשת שאול, אחינועם בת-אחימעץ; ושם שר-צבאו אבינר, בן-נר דוד שאול. 

אבנר בן-נר היה קרוב ככל הנראה לשאול מאוד היות והוא מוזכר כחלק מבני משפחתו של שאול. ואעפכ אישבושת (בן שאול מפילגש לכן קראו לו בושת עוד בשמו)שירש את שאול, מאשים בשמב את אבנר בן-נר בביאה אל פילגש אביו (או נסיון המלכת עצמו) כנראה שהיה טבעי לו לאבנר לרשת את שאול במקום אישבושת.