התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק טו -

פסוק ג

שיתוף
עתה לך והכית את-עמלק, והחרמתם את-כל-אשר-לו, ולא תחמול, עליו; והמתה מאיש עד-אישה, מעולל ועד-יונק, משור ועד-שה, מגמל ועד-חמור. 

תירוץ לרצח עם שיטתי ואכזרי במסווה של ציווי אלוהי. חרפה. ולמה את החיות, למה?