התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק טו -

פסוק יד

שיתוף
ויאמר שמואל, ומה קול-הצאן הזה באוזניי, וקול הבקר, אשר אנוכי שומע.