התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק טו -

פסוק כה

שיתוף
ועתה, שא נא את-חטאתי; ושוב עימי, ואשתחווה ליהוה. 

בהתחלה נקרעה ממנו הירושה לבנו יונתן ועכשיו גם מעצמו.(איש בושת לא היה בן של שאול באופן ישיר)