התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק טו -

פסוק כח

שיתוף
ויאמר אליו, שמואל, קרע יהוה את-ממלכות ישראל מעליך, היום; ונתנה, לריעך הטוב ממך.