התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק טו -

פסוק כט

שיתוף
וגם נצח ישראל, לא ישקר ולא יינחם:  כי לא אדם הוא, להינחם. 

נצח ישראל לא תלוי באדם , במנהיג כזה או אחר , לא מתוך עם ישראל ולא מחוצה לה , לכן, ישראל בטח בה' עזרם ומגינם הוא!ותמיד לזכור שראשית חכמה יראת ה' יראת גימטריה תורה...