התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק טז -

פסוק יב

שיתוף
וישלח ויביאהו והוא אדמוני, עם-יפה עיניים וטוב רואי;   ויאמר יהוה קום משחהו, כי-זה הוא. 

בחירתו של דוד למלך, לא בשל מראהו החיצוני, אלא בשל יופיו הפנימי.
דוד היה אמיץ ומוכשר.