התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק טז -

פסוק יז

שיתוף
ויאמר שאול, אל-עבדיו:  ראו-נא לי, איש מיטיב לנגן, והביאותם, אליי.