התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק טז -

פסוק יח

שיתוף
ויען אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר, ואיש תואר; ויהוה, עימו. 

דוד הוא דוגמא ומופת ליראת ה' הפסוק מתאר אותו בשלמותו