התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק טז -

פסוק יט

שיתוף
וישלח שאול מלאכים, אל-ישי; ויאמר, שלחה אליי את-דויד בנך אשר בצאן. 

God bless you and keep you from all evil for ever!