התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יז -

פסוק ב

שיתוף
ושאול ואיש-ישראל נאספו, ויחנו בעמק האלה; ויערכו מלחמה, לקראת פלשתים. 

מביתי , רואה אני כעת את עמק האלה פרוש בכל הודו,ועלוותו הירוקה.
ובליבי, אני שומעת את הדי הקרב,התעוזה,הגבורה ועמק הדמים