התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
ויאמר לי, מי-אתה; ואומר אליו, עמלקי אנוכי. 

עמלק בתוכנו