התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
ויחזק דויד בבגדיו, ויקרעם; וגם כל-האנשים, אשר איתו. 

sad