התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ב -

פסוק יז

שיתוף
ותהי המלחמה קשה עד-מאוד, ביום ההוא; ויינגף אבנר ואנשי ישראל, לפני עבדי דויד.